Աղբյուր – հուշարձան փարաքար գյուղում

Աղբյուրը նվրիված է «Հայրենական պատերազմի Փարաքարցի քաջարի մարտիկներին»: Իսրայելյանի աղբյուր-հուշարձաններից առաջինն է: Տուֆակերտ է, հատակը երեսպատված է բազալտե սալերով: Հորինվածքը իրենից ներկայացնում է քառանկյուն «պարիսպ», որի բարձրությունը հաշվի է առնված հարմարավետ նստելու նպատակով, դիմացի պատի կենտրոնական մասում գտնվում է բուն աղբյուրը՝ արխիտրավով վերջացող տուֆակերտ կառույցը: Արխիտրավի տակ առկա է ատամնաշար: Ծորակը գտնվում է վարդակի կենտրոնում, որի աջ եւ ձախ կողմերում կան ելուստներ:

Կառուցման վայր: 
Կառուցման տարեթիվ: 
1943
Տիպաբանական տեսակ: 
Կիսվել