Բնակելի տուն Երևանի Նալբանդյան փողոցում

Իսրայելյանի վաղ ստեղծագործություններից է: Սեկցիոն բնակելի շինություն: Շենքը պատային կոնստրուկտիվ տիպի է, քարը քրքատաշ:

Կառուցման վայր: 
Կառուցման տարեթիվ: 
1937
Տիպաբանական տեսակ: 
Կիսվել